Translatebjælkenviser automatisk et valgt ord på seks europæiske sprog

“Translatebjælken” eller “Translatebaren” ligger altid øverst i Windows.
Den er nedenfor delt i to - men skal ses i forlængelse af hinanden ....

Translatebjælken - øverst på alle skolens computere

... og selvfølgelig er der også den svenske oversættelse.

Hvad er “Translatebjælken”

“Translatebjælken” eller “Translatebaren” tager udgangspunkt i ideen om at fremtidens borgere skal mestre mange sprog. Derfor skal børn begynde at lære fremmed-sprog tidligt, f.eks. engelsk.

Tranlate-bjælken skal ligge som en bjælke på alle skolens computere. Med et control-C på et ord (på nettet, i dokumentet etc.)  bliver det oversat til de store europæiske/vestlige sprog* samt ét eller to større 3. sprog. Ordene vises dynamisk da der jo oftest er flere oversættelser til et ord.


Vi tror og håber at “Translatebjælken” bliver et naturligt billede i skolens hverdag, dvs. at den naturligt kommer til at ligge øverst i skærmbilledet på skolens computere. Den er smal og tager ikke meget af skærmen.

Translatebjælken viser også synonymer til de danske ord, samt svensk oversættelse.


Den kan bestilles hos UL REV via E-mail: skolen@skole-n.net


* Sprogene spansk, fransk, italiensk, portugisisk og tysk

Du kan se en film om Translatebjælken her.